Produkty lokalne i przepisy

Bory Tucholskie to region znany przede wszystkim z walorów środowiska naturalnego. Czerpiąc z jego bogactwa wykształciła się tu specyficzna kultura i tradycje. Dzięki temu można tu spotkać wielu twórców - hafciarki, malarzy, rzeźbiarzy i rękodzielników. Oprócz nich na uwagę zasługują producenci wspaniałych potraw borowiackich.

PRODUKT LOKALNY BORÓW TUCHOLSKICH - to wytwór rąk i umysłu ludzkiego, charakterystyczny dla obszaru
i środowiska Borów Tucholskich, charakteryzujący się niezmiennie wysoką jakoscią.

PRODUKT TRADYCYJNY BORÓW TUCHOLSKICH - jest to produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego jakość lub wyjątkowe cechy lub właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod wytwarzania. 

W 2008 roku po raz pierwszy został ogłoszony konkurs na przyznanie znaku promocyjnego "Marka Bory Tucholskie". Do konkursu corocznie zgłaszanych jest kilkanaście produktów, usług i inicjatyw społecznych, które dają najlepsze świadectwo wykorzystania możliwości, które daje kultura oraz tradycja Borów Tucholskich.

 Wykaz producentów, usługodawców i autorów inicjatyw z terenu Gminy Cekcyn, którym przyznano znak promocyjny MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE

Kategoria PRODUKTY SPOŻYWCZE

 

2008 r.

          Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec za CHLEB BOROWIACKI;

          Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec za GRZYBY MARYNOWANE;

2009 r.

         Gospodarstwo Agroturystyczne "GACANEK" z Wielkich Budzisk - Ewa i Marek Mieruszewscy za SERKI KOZIE DOJRZEWAJĄCE TYPU "GOMÓŁKI POLSKIE";

2011 r.

         Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Sumina za TWARÓG BOROWIACKI;

        Stanislava Iwicka z Lubiewic za SER KOZI ŚWIEŻY "SER KOZY ROZY";

        Młyn Słomińskich Janina Stachowicz z Cekcyna za MĄKĘ ŻYTNIĄ TYP 720;

        Gospodarstwo Agroturystyczne "GACANEK" z Wielkich Budzisk za GRZYBY ALA ŚLEDZIE

2012 r.

        Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Sumina za SZANDAR;

Kategoria PRODUKTY ARTYSTYCZNO-RZEMIEŚLNICZE I PAMIĄTKARSKIE

2012 r.

       Hanna Behrendt z Wierzchucina za KOSZYK Z KORZENIA

       Janusz Marek Behrendt z Wierzchucina za RZEŹBĘ W DREWNIE

       

Kategoria USŁUGI

2008 r.

        Ewa i Marek Mieruszewscy z Wielkich Budzisk - Gospodarstwo Agroturystyczne "GACANEK"

Kategoria INICJATYWY SPOŁECZNE

2008 r.

        Sambor Mieruszewski z Wielkich Budzisk za REGIONALNĄ GALERIĘ SZTUKI "GACANEK"