Najstarsze zabudowania

Jednym z podstawowych elementów składowych systemu ochrony zabytków jest rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Listę obiektów nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków architektury i budownictwa oraz objętych ochroną dóbr kultury w granicach stref ochrony konserwatorskiej prowadzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Na terenie gminy Cekcyn znajdują się ciekawe obiekty wpisane do ewidencji dóbr kultury i objęte ochroną konserwatorską.

 

Dwór w Starym Suminie ujęty został w ewidencji dóbr kultury pod poz. 90

 

Dworek w Starym Suminie

 

Brzozie - domy nr 1,12,21,26, szkoła oraz cmentarz

 

Dom w Brzoziu Dom w Brzoziu Dom w Brzoziu

 

Dom w Brzoziu Stara szkoła w Brzoziu Stary cmentarz w Brzoziu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ludwichowo - domy nr 6,10,11,16,18,21,23,24,26,28

 

Dom w Ludwichowie Dom w Ludwichowie Stary dom w Ludwichowie

Dom w Ludwichowie Dom w Ludwichowie Dom w Ludwichowie

 

 

 

Trzebciny - domy nr 12,18,27 oraz cmentarz poewangelicki

Zdroje - domy i zagrody nr 20,26,60,62,63,67,84, kaplica cmentarna, cmentarz parafii rzymsko-katolickiej

 

Zdroje Dom w Zdrojach

 

Kapliczka cmentarna w ZdrojachCmentarz w Zdrojach

 

Małe Gacno - domy nr 8,12,29,36,37,40,43, dom toromistrza 19

 

Małe Gacno Dom w Małym Gacnie


Stare zabudowania w Małym Gacnie
Dom toromistrza

 

 

Zielonka - domy nr 6,11,13,39,32,38,43,59,60

 

Zielonka

 

Iwiec - Zespół Kościelny, poczta, cmentarz parafialny, cmentarz poewangelicki

 

Poczta w Iwcu Kościół w Iwcu 

Cmentarz w IwcuCmentarz poewangelicki w Iwcu